ویدئوها

چکاد در مسیر توسعه و تعالی

غرفه مجازی چکاد در نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو - مرداد 1402

حضور چکاد در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو - آبان 1398

نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو - آبان 1401

معرفی گروه صنعتی چکاد