افتخارات

برخی از افتخارات چکاد

تعاونی برتر ملی در رشته فعالیت صنعتی _ شهریور 1399
تندیس دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران _ آبان 1396
تندیس بانک توسعه تعاون_ مدیریت شعب استان تهران
لوح تقدیر شرکت ایدور، حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو
بانک توسعه تعاون ( مدیریت شعب استان تهران)
برگزیده سیزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان زنجان _ شهریور 1398
دهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان زنجان_ 1395
چهاردهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان زنجان، شرکت تعاونی برتر استان زنجان _ 1399
تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی _ ۱۳۹۹