شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی چکاد

شرکت آروین فرهان خودرو
شرکت یکسان آریان خودرو
شرکت امین‏‌خودرو ابهر رود​
پیشگامان صنعت آریان سلطانیه
شرکت دانیال نواندیشان صنعت‏‌گستر تهران
شرکت افق صنعت خودور نوین‏اندیشان قزوین
شرکت پیشگامان صنعت فلزگستران امین زنجان