گروه خودروسازی کرمان موتور

kmc-logo-1

گروه خودروسازی کرمان موتور

همکاری ما با گروه خودروسازی کرمان موتور موجب شده تا بسیاری از قطعات این شرکت توسط گروه صنعتی چکاد تولید شود.

  • 5 سال همکاری مشترک
  • تولید بیش از 200 هزار قطعه
  • مشارکت در ساخت 3 خودرو