تمدید عضویت شرکت یکسان در انجمن تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران

انجمن تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران از تاریخ یکم مردادماه، عضویت شرکت دانش بنیان یکسان آریان خودرو را به مدت یک سال تمدید کرد. یکسان آریان خودرو یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی چکاد است که فرایند طراحی پلتفرم ملی تعاون را بر عهده دارد.

برای آشنایی بیشتر با پلتفرم ملی تعاون، به صفحه پروژه یکسان آریان خودرو مراجعه کنید.

 

درج شده در اخبار چکاد