نشست انجمن قطعه‌سازان زنجان در سایت ابهر

نشست تخصصی انجمن همگن زنجان هشتم آذرماه در سایت ابهر گروه صنعتی چکاد برگزار شد.

جلسه انجمن همگن قطعه‌سازان استان زنجان با حضور سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان، علی یکه‌فلاح، رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن زنجان و جمعی از اعضای انجمن و مدیران گروه صنعتی چکاد برگزار شد.

در این جلسه، مهندس یکه فلاح به عنوان رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان کشور ضمن مروری بر مزایای این تعاونی بر ضرورت همکاری نزدیک میان این دو نهاد تاثیرگذار در صنعت قطعه سازی تاکید کرد . مدیران حاضر همچنین در جهت پیشبرد اهداف انجمن و تعاونی قطعه سازان کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست تخصصی انجمن همگن زنجان هشتم آذرماه در سایت ابهر گروه صنعتی چکاد برگزار شد.

درج شده در اخبار چکاد