صادرات محصولات فلزی به اروپا

هلدینگ تعاونی «چکاد صنعت» تولیدکننده انواع مجموعه قطعات فلزی بدنه ی خودرو و سایر مصنوعات فلزی و پرسی، به دنبال افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و جهانی است که صادرات مصنوعات فلزی به کشورهای همسایه و اروپایی از اهداف مورد نظر این هلدینگ تعاونی برشمرده می‌شود.

ریئس هیئت مدیره گروه صنعتی چکاد گفت : چندی پیش قراردادی بین این شرکت و یک شرکت اروپایی منعقد شد ،که به موجب آن اولین محموله ی محصولات فلزی به این کشور اروپایی صادر شد

هلدینگ تعاونی «چکاد صنعت» تولیدکننده انواع مجموعه قطعات فلزی بدنه ی خودرو و سایر مصنوعات فلزی و پرسی، به دنبال افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و جهانی است که صادرات مصنوعات فلزی به کشورهای همسایه و اروپایی از اهداف مورد نظر این هلدینگ تعاونی برشمرده می‌شود.

هلدینگ تعاونی چکاد بعنوان یکی از تعاونی های بزرگ مقیاس ملی با بیش از نیم قرن تجربه در صنایع خودروسازی ایران و ایجاد اشتغال بیش از بیست هزار نفری طی سالیان متوالی و فعالیت خود توانسته است بیش از ۴۰ قطعه انواع محصولات بدنه ی خودرو را طراحی و تولید کند.

کسب بازارهای جدید و جهانی

مهندس یکه فلاح رئیس هیئت مدیره تعاونی چکاد در خصوص برنامه های آتی این تعاونی گفت : چندی پیش قراردادی بین این شرکت و یک شرکت اروپایی منعقد شد ،که به موجب آن اولین محموله ی محصولات فلزی به این کشور اروپایی صادر و محموله دوم نیز برای ارسال در حال آماده‌سازی است و صادرات به سایر کشورهای همسایه از برنامه‌های آتی این تعاونی ملی است.

منبع: دنیای خودرو