خط مشی کیفیت محور شرکت

شرکت صنعتی چکاد ، در زمینه تولید انواع قطعات پرسی فعال است. ماموریت اصلی شرکت، سرآمدی هرچه بیشتر در صنعت قطعه‌سازی به موازات جلب رضایت کلیه ذی‌نفعان سازمان و نیز پیشبرد صنعتی است که در پرتو وجود نیروی انسانی همسو، یکپارچگی شرکت و بهره‌گیری از پرسنل تخصصی و کارشناسان مجرب و خلاق و مطابقت با استانداردهای جهانی محقق می‌شود. به منظور برقراری این نظام مدیریت کیفیت، شرکت کارکنان خود را ملزم و متعهد به اجرای موارد مشروح زیر می‌کند:

۱- در نظر گرفتن خواسته‌های مشتریان و طرف‌های ذینفع و تلاش برای تأمین و افزایش سطح رضایتمندی آنان؛

۲- ارتقای سطح کیفی و کمی (تحویل به موقع) و بهبود مستمر محصولات و فرآیندهای تولیدی و خدمات قابل ارائه؛

۳- ارتقای فعالیت‌ها از طریق ظرفیت‌سازی و افزایش ضریب استفاده از منابع؛

۴- پرورش فرهنگ درون‌شرکتی برای ایجاد فضای رشد و استقبال از پیشنهادهای فردی و ارتقای روحیه کارگروهی؛

۵-  آموزش کارکنان و ارتقای سطح رفاه پرسنل، فرهنگ شغلی و کیفیتی به منظور استفاده بهینه از انرژی و منابع و کاهش ضایعات و دوباره‌کاری‌ها؛

۶- بهره گیری از طریق راهنمایی‌های مدیریت ارشد، احساس مسئولیت نسبت به شرکت و داشتن وجدان کاری، تعهد به فعالیت‌های گروهی و به طور کلی تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان و مراجعین شرکت و کلیه ذی‌نفعان‌؛

۷- بهبود مستمر در تمامی فرآیندها و فعالیت‌های مؤثر بر کیفیت.

… و سرانجام اینکه:

رعایت اصول اخلاقی و احترام به قوانین و ضوابط شرکت، تعهدی است که تک تک کارکنان به آن پایبند هستند. اعتماد و احترام متقابل در کانون ارتباطات داخلی و خارجی قرار دارد و بر پایه عدل و انصاف، صداقت و درستی شکل گرفته است.

کانون توجه شرکت چکاد صنعت فلاح در راستای ماموریت فوق و تعالی سازمان به روی کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت متمرکز شده است.