ماشین‌آلات و تجهیزات چکاد

گروه صنعتی چکاد برای تولید قطعات فلزی سفارش شده از سوی مشتریان خود، سیستمی کامل از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را در سایت‌های تولیدی خود مستقر کرده و در حال بهره‌برداری از آنها است. این ماشین‌آلات از بهترین برندهای سازنده تهیه شده و با استانداردهای تولید جهانی انطباق دارند تا بتوانیم بهترین قطعات را با کمترین میزان ضایعات تولید و در اختیار مشتریان خود قرار بدهیم.

همچنین طبق سیستم‌های کنترل و تعمیر استاندارد، این دستگاه‌ها به صورت دوره‌ای مورد بازرسی و تعمیرات دوره‌ای قرار دارند.