آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد کیفیت شرکت در فضائی به مساحت 90 مترمربع با در اختیار داشتن ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی و با استفاده از استانداردهای روز دنیا کیفیت محصولات را تحت کنترل قرار می دهد.